Výroba značení a nosičů reklamního sdělení

Součástí signmakingu neboli samolepicí grafiky jsou:

  • polepy automobilů a autoplachet
  • polepy výloh a výrobu firemních štítů
  • výrobu billboardů, reklamních poutačů a transtparentů
  • výrobu informačního a bezpečnostního značení
  • výrobu světelné reklamy


Pro výrobu reklamních polepů používáme samolepicí fólie (vinyl) MACtac

  • krátkodobá monomerická fólie MACal 8300 s životností 3 roky pro použití na cedulích a rovných plochách, výhodou této fólie je nižší cena, bohužel monomerické fólie nemají takovou rozměrovou stálost jako polymerové, tj. v exteriéru se „smrskávají“ a mají menší životnost
  • dlouhodá polymerická fólie MACal 9800 s životností 5-7 let pro použití v exteriéru, při polepu aut s možností lepit na zaoblené povrchy, tyto fólie mají dobrou rozměrovou stálost
  • dlouhodobá polymerická fólie TF 700 Sublime s mikrostrukturou „Buble Free“, která je určena pro celopolepy aut, tato fólie s počáteční nízkou lepivostí umožňuje polep zakřiveného povrchu, nevýhodou je její vyšší cena