PPC znamená pay-per-click, zaplať za klik. PPC reklama je jednou z nejúčinnějších forem marketingové komunikace na Internetu. Vysoká účinnost se projevuje nejen v relativně ízké ceně této reklamy, ale také ve skutečně přesném cílení na konkrétní zákazníky. Možnost svázat zobrazení reklamy s tí, co lidé na Internetu hledají, a dát jim alternativní odpověď (k přirozeným výsledkůmú, znamená vysokou pravděpodonost získání návštěvníků a následně zákazníků.

Reklamní příspěvek se zobrazuje jak ve vyhledávacích sítích, tak i v obsahových sítích (informace na webech – odborných, zájmových, zpravodajských apod.). Zobrazení reklamy však zadavatele ještě nic nestojí. Teprve když na reklamu uživatel poklepe, pak je odpočítána určitá částka.

Kampaně vytváří pro vyhledávače Google (služby AdWords) a Seznam (služba Sklik)

Výhody PPC kampaní:

  • platí se jen za návštěvníka
  • cílení je velmi přesné
  • kampaně jsou pod důkladnou kontrolou (kdykoliv lze změnit)
  • vyhodnocení přínosů je snadné

Nevýhody:

  • nutnost neustálé kontroly – sledování a změny kampaní